Almere

Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Dronten

 1. Het is verboden op een openbare weg carbidgas tot ontploffing te brengen.
 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur, mits het gas op een grotere afstand dan 100 m van de weg tot ontploffing wordt gebracht.

Artikel 2:73b Carbidbussen meevoeren

 1. Het is verboden op een openbare weg een vat, bus of ander voorwerp dat er kennelijk toe dient om carbidgas tot ontploffing te brengen, te vervoeren of onder zich te hebben.
 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Lelystad

 1. Het is verboden carbid te schieten.
 2. Het is verboden carbid op of aan de weg of op een voor publiek toegankelijke plaats voorhanden te hebben, indien zulks ertoe kan leiden dat de openbare orde wordt verstoord of aanleiding kan geven tot gevaar, schade of overlast.

Artikel 2:73B Bezigen van carbid

 1. Het in artikel 2:73A, lid 1 gestelde verbod geldt niet tussen 31 december van enig jaar vanaf 10.00 uur en 1 januari van het opvolgende jaar 02.00 uur.
 2. Carbid schieten is slechts toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of soortgelijke voorwerpen met een maximale omvang van 40 liter. Er worden geen handelingen verricht of nagelaten waarvan degene die het carbid schieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daarvoor gevaren kunnen optreden voor mens en milieu.
 3. Het is verboden carbid te bezigen op een andere dan door het college in het belang van het voorkomen van gevaar, schade, of overlast aangewezen plaats.
 4. Bij het aanwijzen van plaatsen worden tevens nadere voorwaarden gesteld voor het carbid schieten.
 5. Het in dit artikel bepaalde geldt niet voorzover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Noordoostpolder

 1. Het is verboden carbid met behulp van melkbussen of andere voorwerpen welke daartoe gebruikt kunnen worden te gebruiken.
 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet buiten de bebouwde kom en op door het college binnen de bebouwde kom aangewezen plaatsen tussen 31 december vanaf 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur met inachtneming van onderstaande bepalingen:
  1. De maximaal toegestane  inhoud van de in lid 1. bedoelde melkbussen dan wel voorwerpen is 50 liter.
  2. Tijdens het bezigen van carbid moet het deksel van de melkbussen of van andere voorwerpen door middel van een touw of ketting daaraan zijn verbonden.

Urk

Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Zeewolde

 1. Het is verboden carbid te schieten.
 2. Het is verboden carbid op of aan de weg of op een voor het publiek toegankelijke plaats voorhanden te hebben, indien dat er toe kan leiden, dat de openbare orde wordt verstoord of aanleiding kan geven tot gevaar, schade of overlast.

Artikel 2:73b Carbidschieten

 1. Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel geldt het in artikel 2:73a, lid 1, gestelde verbod niet op 31 december van enig jaar vanaf 10.00 uur tot 1 januari van het volgende jaar 02.00 uur. Het college kan besluiten, dat het in artikel 2:73a, lid 1, gestelde verbod niet geldt tussen 27 en 30 december van enig jaar vanaf 14.00 uur tot 22.00 uur.
 2. Het schieten van carbid is slechts toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of soortgelijke voorwerpen met een maximale omvang van 40 liter. Er worden geen handelingen verricht of nagelaten, of voorwerpen gebruikt, waarvan degene die carbid schiet, of het voorwerp gebruikt, weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden, dat daardoor gevaar kan optreden voor mens of milieu.
 3. Het is verboden carbid te schieten op een andere dan door het college in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.
 4. Bij het aanwijzen van plaatsen worden door het college tevens nadere voorwaarden gesteld aan het carbidschieten.
 5. Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.
© 2012 - 2024 Oudjaarswinkel.nl | Carbid kopen & melkbus kopen = carbid schieten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel