Borsele
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Goes

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet indien:
  1. gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumcetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen en
  2. het gebruik plaatsvindt op 31 december van 10:00 uur tot 1 januari 02:00 uur en
  3. hiervan ten minste 14 dagen voorafgaand aan de datum van gebruik melding is gedaan aan het college en
  4. de melding vergezeld is van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt en
  5. de melding tevens is voorzien van een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend en
 3. de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:
  1. op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing en
  2. op een afstand van tenminste 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg en
  3. op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren en
  4. wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin dicht bij woonbebouwing is gelegen en
  5. het vrijschootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen.
 4. Dit artikel is niet van toepassing voor zover, de Wet milieubeheer, Wet wapens en munitie, Wet milieugevaarlijke stoffen, Wet vervoer gevaarlijke stoffen, Wetboek van strafrecht van toepassing is en is niet van toepassing op artikel 4.6B Knalapparatuur.

Hulst
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Kapelle

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet indien:
  1. gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumcetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen en
  2. het gebruik plaatsvindt op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur en
  3. hiervan ten minste 14 dagen voorafgaand aan de datum van gebruik melding is gedaan aan het college en
  4. de melding vergezeld is van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt en de melding tevens is voorzien van een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend en
 3. De plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:
  1. op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing en
  2. op een afstand van tenminste 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg en
  3. op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren en
  4. wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin dicht bij woonbebouwing is gelegen en
  5. het vrijschootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen.
 4. Dit artikel is niet van toepassing voor zover, de Wet milieubeheer, Wet wapens en munitie, Wet milieugevaarlijke stoffen, Wet vervoer gevaarlijke stoffen, Wetboek van strafrecht van toepassing is en is niet van toepassing op artikel 4.7 Knalapparatuur.

Middelburg
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Noord-Beveland
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Reimerswaal

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet indien:
  1. gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen en
  2. het gebruik plaatsvindt op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur en
  3. hiervan ten minste 14 dagen voorafgaand aan de datum van gebruik melding is gedaan aan het college en
  4. de melding vergezeld is van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt en
  5. de melding tevens is voorzien van een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend en
 3. de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen
  1. op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing en
  2. op een afstand van tenminste 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg en 
  3. op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren en
  4. wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin dicht bij woonbebouwing is gelegen en
  5. het vrijschootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen.
 4. Dit artikel is niet van toepassing voor zover, de Wet milieubeheer, Wet wapens en munitie, Wet milieugevaarlijke stoffen, Wet vervoer gevaarlijke stoffen, Wetboek van strafrecht van toepassing is en is niet van toepassing op artikel 4:6a Knalapparatuur en anti-hagelkanonnnen.

Schouwen-Duiveland
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Sluis
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Terneuzen
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Tholen
Er staat niets over carbid in het APV of op de website van de Gemeente. U kunt het beste zelf navraag doen bij uw gemeente.

Veere

 1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden op zodanige wijze dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
 2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet indien: a. gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen en b. het gebruik plaatsvindt op 31 december van 10.00 uur tot 17.00 uur en c. hiervan ten minste 14 dagen voorafgaand aan de datum van gebruik melding is gedaan aan het college d. de melding vergezeld is van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt en de melding tevens is voorzien van een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend en e. de melding geaccepteerd is door het college.
 3. De plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen: a. op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing en b. op een afstand van tenminste 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg en c. op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren en d. wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin dicht bij woonbebouwing is gelegen en e. het vrijschootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen.
 4. Dit artikel is niet van toepassing voor zover, de Wet milieubeheer, Wet wapens en munitie, Wet milieugevaarlijke stoffen, Wet vervoer gevaarlijke stoffen, Wetboek van strafrecht van toepassing is en is niet van toepassing op artikel 4.7 Knalapparatuur.

Vlissingen
Artikel 2:74 Verbod carbidschieten
Carbidschieten in de openlucht is verboden.

Artikel 2:75 Vrijstelling verbod

 1. Het verbod gesteld in artikel 2:74 geldt niet indien carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur, mits:
  1. daarbij gebruik wordt gemaakt van een bus met een inhoud van ten hoogste één liter;
  2. daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving.
  3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, geldt het verbod gesteld in artikel 2:74 eveneens niet indien carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur buiten de bebouwde kom, mits:
   1. daarbij gebruik wordt gemaakt van een bus met een inhoud van ten hoogste 50 liter;
   2. daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;
   3. degene die het carbidschieten verricht, een schriftelijke toestemming daartoe kan overleggen van de eigenaar van het terrein van waaraf wordt geschoten;
  4. de plaats op het terrein van waaraf wordt geschoten is gelegen:
   1. op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing;
   2. op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg;
  5. op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
  6. op een afstand van ten minste 500 meter van een vogelbeschermingsgebied.
 2. wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde bebouwing is gelegen;
 3. het vrije schootsveld ten minste 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen;
 4. er geen busdeksel of andere gevaarzettende voorwerpen worden weggeschoten;
 5. het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen zodanig is dat daardoor geen schade aan mens, dier of goed kan worden veroorzaakt;
 6. het terrein van waaraf wordt geschoten is afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal;
 7. binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het car bidschieten plaatsvindt, in totaal niet meer dan tien bussen voor het carbid schieten worden gebruikt dan wel gebruiksklaar voor carbidschieten aanwezig worden gehouden;
 8. de bussen zodanig stevig in de bodem, in een frame of op andere wijze zijn verankerd, dat terugslag wordt voorkomen;
 9. het carbidschieten plaatsvindt door een persoon van ten minste 18 jaar oud die niet verkeert onder invloed van alcohol of andere psychotrope stoffen;
 10. teneinde de veiligheid van het publiek en de eigen veiligheid te waarborgen, toezicht op het carbidschieten wordt gehouden door ten minste één persoon van ten minste 18 jaar oud die niet verkeert onder invloed van alcohol of andere psychotrope stoffen;
 11. het terrein van waaraf wordt geschoten goed is verlicht indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang.

Artikel 2:76 Bij zich hebben van carbid

 1. Het is verboden op of aan de weg carbid bij zich te hebben op andere dagen dan op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur.
 2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degenen aan wie carbid is afgeleverd, gedurende de tijd die nodig is om thuis te komen, noch op degene die aannemelijk maakt dat hij het carbid nodig heeft in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op de houder van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:78.

 

© 2012 - 2024 Oudjaarswinkel.nl | Carbid kopen & melkbus kopen = carbid schieten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel